Obsah přijímací zkoušky do bakalářského studia, vzorové testy

Datum a místo konání přijímací zkoušky: pondělí 12. 6. 2023  na VŠE v Praze – areál Žižkov. Přesný čas bude uveden v pozvánce, která bude zaslána uchazečům na email.

Přijímací zkouška obsahuje:

  • test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100, čas na vypracování je 60 minut, při zkoušce je možné používat vzorce připravené katedrou matematiky VŠE, tabulky ani jakékoliv jiné zdroje nelze používat,
  • test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 100, čas na vypracování je 45 minut, při testu uchazeč nesmí používat slovníky, ani jakékoliv jiné zdroje.

Přijímací zkouška se uskuteční v budově VŠE v Praze na Žižkově, podrobné informace o průběhu testů a pozvánky ke zkoušce jsou zasílány uchazečům na e-mailové adresy, které uvedli ve své přihlášce ke studiu.


Užitečné odkazy:

  • Vzory testů ke stažení (přijímací zkouška na Fakultu financí a účetnictví se skládá z testu z matematiky a anglického jazyka).
  • Přípravné kurzy – Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá přípravné kurzy z matematiky a angličtiny k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu na fakultách VŠE.