Nová pravidla přijímací zkoušky do bakalářského studia

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů umožnil vysokým školám změnit původně naplánovaný termín a již vyhlášená pravidla přijímacího řízení konaného v roce 2020, pokud tuto změnu vyhlásí (v souladu s § 3 Přijímání ke studiu) ve lhůtě nejpozději 15 dnů před konáním přijímací zkoušky a zároveň umožnil jejich konání distanční (online) formou. Na základě toho se vedení FFÚ rozhodlo upravit původní pravidla a vyhlásit nová (dále uvedená) pravidla pro akademický rok 2020/2021, která byla schválena Akademickým senátem FFÚ VŠE v Praze dne 15.5.2020.

Přijímací test do bakalářského studia se uskuteční distančně (online formou) v pondělí 22.6.2020. Každý uchazeč musí mít k dispozici pro potřeby složení online testu nezbytné technické vybavení, tj. připojení k internetu a počítač s funkčním mikrofonem a kamerou. Podrobné pokyny ke konání přijímací zkoušky budou uchazečům rozeslány nejpozději dva týdny před konáním zkoušky a budou rovněž zveřejněny na této stránce, jakmile budou k dispozici.

Online zkouška se bude skládat formou dvou elektronických testů prostřednictvím informačního systému VŠE v Praze InSIS a to:

  • písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100, doba trvání testu 60 minut, při zkoušce je možné používat vzorce připravené katedrou matematiky VŠE, tabulky ani jakékoliv jiné zdroje nelze používat,
  • písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 100, doba trvání testu 30 minut, při testu uchazeč nesmí používat slovníky, ani jakékoliv jiné zdroje.

Užitečné odkazy:

  • Vzory testů ke stažení (přijímací zkouška na Fakultu financí a účetnictví se skládá z testu z matematiky a anglického jazyka).
  • Přípravné kurzy – Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá přípravné kurzy z matematiky a angličtiny k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu na fakultách VŠE.