Přijímací zkoušky do bakalářského studia

Přijímací zkouška obsahuje:

  • písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100, při zkoušce je možné používat vzorce připravené katedrou matematiky VŠE, tabulky ani jakékoliv jiné zdroje nelze používat,
  • písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 70, při testu uchazeč nesmí používat slovníky, ani jakékoliv jiné zdroje.

Užitečné odkazy:

  • Vzory testů ke stažení (přijímací zkouška na Fakultu financí a účetnictví se skládá z testu z matematiky a anglického jazyka).
  • Přípravné kurzy – Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá přípravné kurzy z matematiky a angličtiny k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu na fakultách VŠE.