Obsah přijímací zkoušky do bakalářského studia

Přijímací zkouška je shodná pro všechny bakalářské obory fakulty a skládá se ze dvou částí:

  • písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100 (u testu nelze používat matematické tabulky, uchazeči obdrží soubor vzorců), doba trvání testu 75 minut.
  • písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 100 (u testu nelze používat slovník), doba trvání testu 45 minut.

Vzory testů ke stažení (přijímací zkouška na Fakultu financí a účetnictví se skládá z testu z matematiky a anglického jazyka).

Cvičný test on-line – zde si uchazeči mohou zkusit vyplnit on-line cvičný test.

Přípravné kurzy – Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá přípravné kurzy z matematiky a angličtiny k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu na fakultách VŠE.