Podmínky prominutí přijímacího testu do navazujícího magisterského studia

Podmínky prominutí přijímací zkoušky

  • Všem uchazečům přihlášeným do magisterských studijních programů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pro akademický rok 2020/2021, kteří jsou absolventy bakalářského studia na FFÚ, bude prominut písemný test.
  • Absolventi bakalářských programů ostatních fakult VŠE a jiných vysokých škol skládají přijímací test z ekonomie a odborného předmětu, který se bude konat online formou v úterý 23.6.2020.