Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá online formou a jejím obsahem budou dvě části:

  • písemný test z ekonomie v trvání 45 minut s maximálním počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z odborného předmětu v trvání 60 minut s maximálním počtem dosažených bodů 100.

K úspěšnému složení zkoušky doporučujeme prostudovat:

a) Test z ekonomie:

b) Test z odborného předmětu:

Organizace přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se bude skládat prostřednictvím informačního systému VŠE v Praze (InSIS) a prostřednictvím MS Teams. Uchazeč si musí pro potřeby skládání online testu zajistit předem nezbytné technické vybavení (připojení k internetu a počítač s kamerou a mikrofonem). Podrobnější informace budou uchazečům zaslány s dostatečným předstihem před konáním zkoušky.

Vyhlášení výsledků lze očekávat den následující po přijímací zkoušce.