Podmínky skládání přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

Skládat přijímací zkoušku na Fakultu financí a účetnictví mohou pouze uchazeči, kteří podali kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku (ve všech polích – podrobněji viz přihláška ke studiu), zaplatili poplatek  za přijímací řízení a  prokáží se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas, u cizinců případně karta k trvalému pobytu).

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

  • písemný test z ekonomie v trvání 60 minut s maximálním počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z odborného předmětu v trvání 90 minut s maximálním počtem dosažených bodů 100.

K úspěšnému složení zkoušky doporučujeme prostudovat:

a) Písemny test z ekonomie:

b) Písemný test z odborného předmětu:

Organizace přijímací zkoušky

8.30 hod.– uchazeči zaujmou místa uvedená v pozvánce; příchod pedagogických dozorů a prezence uchazečů

9.00 hod. – začátek testu

Následuje:

  • test z ekonomie (60 minut),
  • test z odborných předmětů  (90 minut),

Vyhlášení výsledků lze očekávat den následující po přijímací zkoušce.

Nahlížení do testů: červen 2019 (termín bude upřesněn).