Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá online formou a jejím obsahem budou dvě části:

  • písemný test z ekonomie  s maximálním počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z odborného předmětu s maximálním počtem dosažených bodů 100.

K úspěšnému složení zkoušky doporučujeme prostudovat:

a) Test z ekonomie:

b) Test z odborného předmětu:

Vyhlášení výsledků lze očekávat den následující po přijímací zkoušce.