Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia

Datum a místo konání přijímací zkoušky: pondělí 19. 6. 2023  na VŠE v Praze – areál Žižkov. Přesný čas bude uveden v pozvánce, která bude zaslána uchazečům na email.

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška  je rozdělena na dvě části:

  • test z ekonomie  s maximálním počtem dosažených bodů 100, čas určený k vypracování testu je 45 minut,
  • test z odborného předmětu s maximálním počtem dosažených bodů 100, čas určený k vypracování testu je 60 minut.

K úspěšnému složení zkoušky doporučujeme prostudovat:

a) Test z ekonomie:

b) Test z odborného předmětu:

Podrobné informace a pozvánky ke zkoušce jsou zasílány uchazečům na e-mailové adresy, které uvedli ve své přihlášce ke studiu.

Vyhlášení výsledků lze očekávat den následující po přijímací zkoušce.