Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pokyny pro katedry týkající se státních zkoušek a obhajob

Související stránky

1. Garant oboru vloží do ISISu všem předsedům státnicových komisí práva zkoušejícícího pro příslušnou státní zkoušku a obhajoby, popř. práva administrátora sekretářce katedry.

Postup pro vložení role zkoušejícího nebo administrátora z pohledu garanta.pdf

2. Katedra je povinna vypsat termíny státních zkoušek a obhajob a zadat do ISISu. Vypsání termínu může provést garant nebo ten, komu garant udělí právo administrátora.

Postup na vypisování termínů státních zkoušek a obhajob kvalifikačních prací.pdf

3. Sekretářka katedry přihlašuje studenty na vypsané termíny státních zkoušek na základě potvrzeného Registračního listu.

Postup pro přihlášení studenta na obhajobu a na státní zkoušku.pdf

4. Výsledky státních zkoušek mohou být vkládány pouze jedním ze dvou následujících způsobů:

  • výsledky vkládá předseda státnicové komise,
  • výsledky vkládá sekretářka (popř. jiná osoba), na kterou předseda komise delegoval toto právo.

 Postup na delegování práv záznamníku učitele na sekretářky.pdf

Postup na přijetí delegace od vyučujících.pdf

Výsledky státních zkoušek musí být vloženy do ISISu bezodkladně po konání zkoušek. Protokol o státní zkoušce katedra předá nejpozději do dvou dnů po konání zkoušky studijní referentce.