Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Poslední termín pro podání žádosti o prospěchové stipendium

10.10.2008

Pátek 10. října 2008 je poslední termín pro podání žádosti o prospěchové stipendium. Podmínky přiznání upravuje vyhláška děkana FFÚ č. 1/2008 o poskytování stipendií v akademickém roce 2008/2009. Žádost je třeba předat studijní referentce na předepsaném formuláři.