Postup při přihlašování k souborné zkoušce z vedlejší specializace

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení k souborné zkoušce z vedlejší specializace (VS), to znamená, že získá 30 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem, si dle svého programu  zapíše státní či soubornou zkoušku z VS, její název se shoduje s názvem VS.

 • 1AU Auditing
 • 1CO Manažerské účetnictví
 • 1DB Daně v podnikání
 • 1FG Finanční inženýrství
 • 1OC Oceňování podniku a jeho majetku
 • 1PE Peněžní ekonomie a bankovnictví
 • 1UC Účetnictví a finanční řízení podniku
 • 1VFU Vzdělávání ve financích a účetnictví

Zkouška z VS je vypsaná jako mimosemestrální kurz v rámci „Portálu studenta“.

Pro studenty, kteří uzavírají VS soubornou zkouškou, platí, že je potřeba složit soubornou zkoušku z VS, stejně jako všechny ostatní zkoušky předepsané studijním plánem, před uzavřením indexu, které je nutnou podmínkou pro skládání státní závěrečné zkoušky. Soubornou zkoušku z VS je tedy třeba složit před státní závěrečnou zkouškou ze studijního programu (hlavní specializace).

Žádost o uzavření indexu z VS

Na FFÚ používáme elektronické uzavření indexu před státními zkouškami z oboru/programu. Stejným způsobem se potvrzuje i splnění povinností před zkouškou z VS.

Student, který má složené všechny předměty z VS a chce se přihlásit na zkoušku z VS, podá na studijní oddělení žádost „Potvrzení splnění studijního plánu“ prostřednictvím InSIS: Portál studenta – Podpora zvoleného studia – ikona KONTAKTNÍ CENTRUM. Žádost se podává min. týden před plánovaným termínem zkoušky z VS.

V žádosti student vyplní:

 • Předmět žádosti: Potvrzení – přihlášení na zkoušku z VS,
 • Text žádosti: Splnil/a/ jsem všechny podmínky pro složení zkoušky z VS a žádám o potvrzení, že mohu tuto zkoušku skládat.
 • Žádost následně student odešle.
 • Studijní referentka ověří složení předmětů podle podmínek studijního plánu příslušné VS a v oddílu závěr studijní referentka potvrdí splnění podmínek: „Splnil(a) jste podmínky pro skládání zkoušky z vedlejší specializace“ Závěr obsahuje rovněž datum a  jméno studijní referentky, která žádost zpracovávala.
 • Studijní referentka žádost schválí a tím je žádost vyřízena a student se na ní může opět ve svém studiu podívat.

Student si tuto žádost otevře, zkopíruje do e-mailu a přepošle mailem sekretářce katedry, na které se hlásí ke zkoušce z VS.