Postup při přihlašování ke státní zkoušce z vedlejší specializace

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce, to znamená, že získá 30 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem, si zapíše dle svého oboru státní zkoušku z VS, její název se shoduje s názvem VS.

 • 1AU Auditing
 • 1CO Controlling
 • 1DB Daně v podnikání
 • 1FG Finanční inženýrství
 • 1OC Oceňování podniku a jeho majetku
 • 1PE Penežní ekonomie a bankovnictví
 • 1UC Účetnictví a finanční řízení podniku
 • 1UP Učitelství odborných ekonomických předmětů

Státní zkouška je vypsaná jako mimosemestrální kurz v rámci „Portálu studenta“.

Elektronické potvrzení splnění povinností pro SZ z vedlejší specializace

Na FFÚ používáme elektronické uzavření indexu před státními zkouškami z oboru. Stejným způsobem se potvrzuje i splnění povinností před státní zkouškou z vedlejší specializace.

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce, má složené všechny předměty z vedlejší specializace a chce se přihlásit na státní zkoušku, podá v InSIS na své fakultě elektronickou žádost na studijní oddělení: Portál studenta – Moje studium – Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

V žádosti student vyplní:

 • Předmět žádosti: Potvrzení – přihlášení na SZ z VS,
 • Text žádosti: Splnil/a/ jsem všechny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace a žádám o potvrzení, že mohu tuto státní zkoušku skládat.
 • Žádost následně student odešle.
 • Studijní referentka ověří složení předmětů podle podmínek studijního plánu příslušné VS a v oddílu závěr studijní referentka potvrdí splnění podmínek: „Splnil(a) jste podmínky pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace“ Závěr obsahuje rovněž datum a  jméno studijní referentky, která žádost zpracovávala.
 • Studijní referentka žádost schválí a tím je žádost vyřízena a student se na ní může opět ve svém studiu podívat.

Student si tuto žádost otevře, zkopíruje do mailu a přepošle mailem sekretářce katedry, na které se hlásí ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace. Je možná i varianta, že si žádost se závěrem vytiskne a přinese ke státnici – záleží na organizaci katedry, která organizuje SZZ.