Pozvánka na magisterské promoce

Slavnostní promoce absolventů magisterského studia Fakulty financí a účetnictví se koná

v pátek 5. března 2010

ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Promováni budou absolventi následujících oborů:

ve 13.00 hod.

  • obor Finance
  • obor Zdanění a daňová politika
  • obor Bankovnictví a pojišťovnictví

v 15.00 hod.

  • obor Účetnictví a finanční řízení podniku
  • obor Finance a oceňování podniku

Seznam promovaných

Promovaní absolventi se sejdou vždy 1 hodinu před začátkem promoce (1. patro NB - vchod do Vencovského auly).

Rodinní příslušníci a hosté zaujmou místa nejpozději 10 minut před začátkem promoce. Vstupenky nevydáváme.

Vzhledem k vážnosti obřadu se domníváme, že účast dětí do pěti let není vhodná.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
děkan

Za správnost: Hana Rasochová


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague