Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na magisterské promoce

Související stránky

6.3.2009

Slavnostní promoce absolventů magisterského studia Fakulty financí a účetnictví se koná

v pátek 6. března 2009

ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Promováni budou absolventi následujících oborů:

v 9.00 hod.

  • obor Finance
  • obor Zdanění a daňová politika
  • obor Bankovnictví a pojišťovnictví

v 11.00 hod.

  • obor Účetnictví a finanční řízení podniku
  • obor Finance a oceňování podniku

Seznam promovaných 

Promovaní absolventi se sejdou vždy 1 hodinu před začátkem promoce (1. patro NB - vchod do Vencovského auly).

Rodinní příslušníci a hosté zaujmou místa nejpozději 10 minut před začátkem promoce. Vstupenky nevydáváme.

Vzhledem k vážnosti obřadu se domníváme, že účast dětí do pěti let není vhodná.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
děkan

Za správnost: Hana Rasochová