Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na přednášku „Evropská drogová politika včera, dnes a po Lisabonské smlouvě“

Související stránky

Centrum adiktologie Vás zve na přednášku hlavního protidrogového koordinátora EU Carla Edwardse (Evropská komise):

„Evropská drogová politika včera, dnes a po Lisabonské smlouvě“

Dr. Edwards se v rámci své přednášky určené akademické obci napříč společenskovědními obory soustředí na principy evropské drogové politiky, její dosavadní úspěchy a neúspěchy a výzvy, které se před ní nachází.

Carel Edwards poodhalí zákulisí evropské drogové politiky z pohledu zkušeného a dlouhodobého decision-makera v této oblasti a vysvětlí, zda a jaké změny z hlediska drogové politiky nastanou v Evropské unii po schválení Lisabonské smlouvy, a to zejména z hlediska současné heterogenity drogových politik v jednotlivých zemích EU.

Tlumočená přednáška se uskuteční 20. listopadu 2009 v 10:30 ve velkém sále U Nemocnice 4, Praha 2. Více informací na www.adiktologie.cz