Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Představení Willema Buitera

Související stránky

Willem Buiter

Willem Buiter nastoupil do Citi v lednu 2010 jako hlavní ekonom. Patří k nejvýznamnějším světovým makroekonomům – dříve byl profesorem politické ekonomie na vysoké škole London School of Economics (LSE) a má za sebou rozsáhlou publikační činnost v oboru. Jeho příspěvky byly publikovány v odborném i všeobecné tisku, stejně jako v knižních publikacích.

V letech 2005 až 2010 působil u společnosti Goldman Sachs jako globální poradce jejích klientů. Předtím, v letech 2000 až 2005, pracoval Willem Buiter jako hlavní ekonom Evropské banky pro obnovu a rozvoj a v letech 1997 až 2000 působil jako zakládající externí člen Komise pro monetární politiku Bank of England. Působil jako poradce MMF, Světové banky, Meziamerické rozvojové banky a Asijské rozvojové banky, Evropské komise a také jako poradce mnohých národních bank a ministerstev financí.

Willem Buiter zastával i řadu dalších předních akademických funkcí, mimo jiné Cassel Professor of Money & Banking na LSE v letech 1982 až 1984, profesor ekonomie na Yaleově univerzitě v USA v letech 1985 až 1994 a profesor mezinárodní makroekonomiky na Cambridgeské univerzitě v letech 1994 až 2000.

Willem Buiter je držitelem titulu B.A. v oboru ekonomie z Cambridgeské univerzity a titulu PhD. v ekonomii z Yaleovy univerzity. Od roku 1998 je členem Britské akademie a v roce 2000 získal Řád britského impéria (třídy Commander) za zásluhy o ekonomii.

______________________

Willem Buiter joined Citi in January 2010 as Chief Economist. One of the world’s most distinguished macro economists, Willem previously was Professor of Political Economy at the London School of Economics and is a widely published author on economic affairs in books, professional journals and the press.

Between 2005 and 2010, he was an advisor to Goldman Sachs advising clients on a global basis. Prior to this, Willem was Chief Economist for the European Bank for Reconstruction & Development between 2000 and 2005 and from 1997 and 2000 a founder external member of the Monetary Policy Committee of the Bank of England. He has been a consultant to the IMF, the World Bank, the Inter-American Development Bank and the Asian Development Bank, the European Commission and an advisor to many central banks and fi nance ministries.

Willem has held a number of other leading academic positions, including Cassel Professor of Money & Banking at the LSE between 1982 and 1984, Professorships in Economics at Yale University in the US between 1985 and 1994, and Professor of International Macroeconomics at Cambridge University in the UK between 1994 and 2000.

Willem has a B.A. in Economics from Cambridge University and a PhD in Economics from Yale University. He has been a member of the British Academy since 1998 and was awarded the CBE in 2000 for services to economics.