Přihláška ke studiu a pozvánka ke zkouškám

Podání přihlášky

Přihlášku k přijímací zkoušce je možno podat pouze elektronickou formou.

Podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku nejpozději do: 30. 4. 2020.

Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat pouze jednu samostatnou přihlášku s  uvedením až tří studijních programů fakulty. Pokud má uchazeč zájem o volbu druhého a třetího programu, musí tuto volbu provést do zaplacení poplatku za přijímací řízení (po zaplacení poplatku nejsou změny přihlášky možné).

Fakulty nabízí v současné době pro bakalářské studium následující studijní programy (viz nabídka v rámci elektronické přihlášky ve Studijním informačním systému InSIS):

  • studijní program Finance,
  • studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku,
  • studijní program Bankovnictví a pojišťovnictví,
  • studijní program Zdanění a daňová politika, a

Volba programů jiných fakult VŠE je na této přihlášce nepřípustná, pokud bude přihláška obsahovat program z jiné fakulty VŠE, nebude přijata.

Elektronická přihláška k bakalářskému studiu se podává zde.

Podrobnější informace o postupu podávání elektronické přihlášky najdete zde.

Test z českého jazyka pro cizí státní příslušníky

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a s výjimkou uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka a literatury) je podmínkou přijetí úspěšné absolvování zkoušky z českého jazyka pro cizince formou testu, který ověří jejich schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce. Test z češtiny je organizován v rámci VŠE v Praze. Úspěšné absolvování zkoušky znamená dosažení minimálně 60 % bodů. Test je placený (platba není součástí poplatků za přijímací řízení). Uchazeči  se na test z češtiny musí samostatně přihlásit dle pokynů na http://kaj.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/vstupni-test-z-cj-pro/, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci. Test z českého jazyka se bude konat 8.  června 2020  online formou.

Poplatek za přijímací řízení

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na emailovou adresu, kterou uvede v přihlášce) číslo účtu a variabilní symbol, který uvede na příkazu k úhradě (poštovní složence) při platbě poplatku za přijímací řízení. Platby v hotovosti VŠE nepřijímá.

Poplatek za přijímací řízení činí 810,- Kč. Platí se  za jednu kompletně vyplněnou přihlášku (s jedním nebo dvěma nebo třemi programy).

Při platbě poplatku ze zahraničí uvádějte variabilní symbol také do oddílu „Informace pro příjemce“.

Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Uzavření přihlášky

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy kompletně vyplní elektronickou přihlášku a na uvedený účet školy  je připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené studenty. Po úhradě poplatku za přijímací řízení dojde k převzetí přihlášky studijním oddělením fakulty a již ji není možno dále měnit.

Pozvánka k přijímacímu řízení

Pozvánka na přijímací zkoušku (informace o termínu, čase a místě skládání přijímací zkoušky) bude zaslána uchazečům pouze elektronicky do Úložiště dokumentů v elektronické přihlášce nejdéle jeden měsíc před konáním přijímací zkoušky po předchozím upozornění v e-mailové zprávě.