Přihláška ke studiu a pozvánka ke zkouškám

Podání přihlášky

Přihlášku k přijímací zkoušce je možno podat pouze elektronickou formou.

Podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku nejpozději do: 30. 4. 2019.

Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat pouze jednu samostatnou přihlášku s  uvedením až tří studijních programů fakulty. Pokud má uchazeč zájem o volbu druhého a třetího programu, musí tuto volbu provést do zaplacení poplatku za přijímací řízení (po zaplacení poplatku nejsou změny přihlášky možné).

Fakulty nabízí v současné době pro bakalářské studium následující studijní programy (viz nabídka v rámci elektronické přihlášky ve Studijním informačním systému InSIS):

  • studijní program Finance,
  • studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku,
  • studijní program Bankovnictví a pojišťovnictví,
  • studijní program Zdanění a daňová politika, a
  • studijní program Finance a účetnictví, v rámci něhož se otevírá pouze obor Vzdělávání v ekonomických předmětech.

Volba programů jiných fakult VŠE je na této přihlášce nepřípustná, pokud bude přihláška obsahovat program z jiné fakulty VŠE, nebude přijata.

Elektronická přihláška k bakalářskému studiu se podává zde.

Podrobnější informace o postupu podávání elektronické přihlášky najdete zde.

Test z českého jazyka pro cizí státní příslušníky

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a s výjimkou uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka a literatury) je podmínkou přijetí úspěšné absolvování zkoušky z českého jazyka pro cizince formou testu, který ověří jejich schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce. Test z češtiny je organizován v rámci VŠE v Praze. Úspěšné absolvování zkoušky znamená dosažení minimálně 60 % bodů. Test je placený (platba není součástí poplatků za přijímací řízení). Uchazeči  se na test z češtiny musí samostatně přihlásit dle pokynů na http://kaj.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/vstupni-test-z-cj-pro/, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci. Test z českého jazyka se bude konat v červnu 2019 v prostorách VŠE v Praze.

Poplatek za přijímací řízení

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na emailovou adresu, kterou uvede v přihlášce) číslo účtu a variabilní symbol, který uvede na příkazu k úhradě (poštovní složence) při platbě poplatku za přijímací řízení. Platby v hotovosti VŠE nepřijímá.

Poplatek za přijímací řízení činí 690,- Kč. Platí se  za jednu kompletně vyplněnou přihlášku.

Při platbě poplatku ze zahraničí uvádějte variabilní symbol také do oddílu „Informace pro příjemce“.

Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Uzavření přihlášky

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy kompletně vyplní elektronickou přihlášku a na uvedený účet školy  je připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené studenty. Po úhradě poplatku za přijímací řízení dojde k převzetí přihlášky studijním oddělením fakulty a již ji není možno dále měnit.

Pozvánka k přijímacímu řízení

Pozvánka na přijímací zkoušku (informace o termínu, čase a místě přijímací zkoušky) bude zaslána uchazečům pouze elektronicky do Úložiště dokumentů v elektronické přihlášce nejdéle jeden měsíc před konáním přijímací zkoušky po předchozím upozornění v e-mailové zprávě.