Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Program jednání Vědecké rady 11. 3. 2009

Související stránky

Zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví se koná 11. března 2009 v 9.00 hod. v zasedací místnosti rektora, místnost č. 169, 1. patro, nová budova Vysoké škole ekonomické v Praze 3 - Žižkov, nám. Winstona Churchilla 4.Program jednání:

  1. Habilitační přednáška Ing. Pavly Maříkové, CSc. na téma „Odhad tržní hodnoty podniku výnosovými metodami" a obhajoba její habilitační práce
  2. Návrh na doplnění člena státnicových komisí 
  3. Žádost o prodloužení akreditace habilitačního řízení v oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů
  4. Různé