-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Program jednání Vědecké rady 22. října 2008

22.10.2008 09:00

Zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví se koná 22. října 2008 v 9.00 v zasedací místnosti rektora, místnost č. 169, 1. patro, nová budova Vysoké škole ekonomické v Praze 3 - Žižkov, nám. Winstona Churchilla 4.

Program jednání: 

  1. Předání cen vítězům soutěže FFÚ o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek 
  2. Profesorská přednáška doc. Ing. Aleny Vančurové, Ph.D. na téma „Cíle a výsledky daňových reforem od 80 let minulého století se zaměřením na přímé daně"
  3. Profesorská přednáška doc. Ing. Pavla Dvořáka, CSc. na téma „Dluhový problém a finanční krize"
  4. Žádost o rozšíření akreditace studijního programu Finance a účetnictví o bakalářský studijní obor Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy v kombinované formě studia
  5. Návrh na doplnění členů komisí pro obhajoby disertací 
  6. Návrh na doplnění členů oborových komisí pro státní doktorské zkoušky
  7. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D.
  8. Návrh na změnu komise pro habilitační řízení Ing. Jaroslavy Holečkové, Ph.D.
  9. Různé