-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Program jednání Vědecké rady dne 10. prosince 2008

Související stránky

Zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví se koná 10. prosince 2008 v 9.00 v zasedací místnosti rektora, místnost č. 169, 1. patro, nová budova Vysoké škole ekonomické v Praze 3 - Žižkov, nám. Winstona Churchilla 4.

Program jednání:

  1. Habilitační přednáška Ing.  Jaroslavy Holečkové, Ph.D. na téma "Vliv zadluženosti podniku na jeho rentabilitu a hodnotu" a obhajoba její habilitační práce
  2. Návrh na zahájení habilitačního řízení Dr. Ing. Jany Ištvánfyové
  3. Různé
  4. Předání pamětní medaile Fakulty financí a účetnictví prof. Miroslavu Tučkovi