Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Program jednání Vědecké rady dne 2. prosince 2009

Související stránky

Zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví se koná 2. prosince 2009 v 9.00 hod. v zasedací místnosti rektora, místnost č. 169, 1. patro, nová budova Vysoké škole ekonomické v Praze 3 – Žižkov, nám. Winstona Churchilla 4.

Program jednání:

1. Předání cen vítězům soutěže FFÚ o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek

2. Habilitační přednáška Ing. Karla Brůny, Ph.D. na téma „Aktuální problémy implementace měnové politiky a řízení likvidity bankovního systému“ a obhajoba jeho habilitační práce

3. Návrh na udělení medaile Aloise Rašína prof. Ing. Miroslavu Tučkovi, CSc.

4. Žádost o akreditaci společného studijního oboru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a Masarykova ústavu ČVUT „Výpočtová ekonomie a finance“ v rámci studijního programu Kvantitativní ekonomie

5. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Stanislava Klazara, Ph.D.

6. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Jaroslava Wagnera, Ph.D.

7. Návrh na zahájení habilitačního řízení RNDr. Jiřího Witzanyho, Ph.D.

8. Různé