Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Program jednání Vědecké rady dne 23. června 2010

Související stránky

Zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví se koná dne 23. června 2010 od 9:00hod. na zasedací mísnosti č. dv. 20NB

Program jednání:

1.  Předání cen vítězům Studentské odborné soutěže 2010 na finančně-účetní téma

2.  Profesorská přednáška doc. Ing. Jaroslavy Durčákové, CSc. na téma "Systémy měnových kurzů a jejich volba v tranzitivních ekonomikách"

3.  Habilitační přednáška Ing. Pavla Mariniče, Ph.D., M.B.A. na téma "Řítení hodnoty podniku v podmínkách krize" a obhajoba jeho habilitační práce

4.  Návrh na doplnění členů komisí pro obhajoby disertací

5.  Různé