Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Program jednání Vědecké rady dne 3. března 2010

Související stránky

Zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví se koná dne 3. března 2010 od 9,00 hodin v zasedací místnosti rektora č. dv. 169 NB

Program jednání:

  1. Habilitační přednáška Ing. Jiřiny Bokšové, Ph.D. na téma „Specifika vykazování komerčních pojišťoven v kontextu s harmonizačními procesy Evropské unie s důrazem na implementaci IFRS 4 - Pojistné smlouvy“ a obhajoba její habilitační práce
  2. Habilitační přednáška Ing. Jany Ištvánfyové, Ph.D. na téma „Možnosti a meze účetnictví veřejného a neziskového sektoru“ a obhajoba její habilitační práce
  3. Návrh na doplnění členů komisí pro obhajoby disertací
  4. Různé