Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Program jednání Vědecké rady dne 5. května 2009

Související stránky

Zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví se koná 5. května 2009 v 9.00 hod. v zasedací místnosti rektora, místnost č. 169, 1. patro, nová budova Vysoké škole ekonomické v Praze 3 - Žižkov, nám. Winstona Churchilla 4.

Program jednání:

  1. Profesorská přednáška doc. Ing. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D., Ph.D. na téma „Přímé zahraniční investice a jejich dopad do ekonomiky"
  2. Návrh na doplnění předsedů komisí pro obhajoby disertací a jejich zástupce
  3. Návrh na doplnění členů komisí pro obhajoby disertací
  4. Návrh na doplnění členů oborových komisí pro státní doktorské zkoušky
  5. Návrh na doplnění členů státnicových komisí
  6. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Aleny Maaytové, Ph.D.
  7. Různé