Průběh studia po jednotlivých semestrech

1. semestr

Na začátku 1. semestru dostane student, který se zapsal v určený den zápisu, „pevný rozvrh“. Tento rozvrh není vhodné, aby student upravoval, protože na začátku studia nemá při zápisech předmětů žádné priority a změněný rozvrh se mu nemusí zapsat. Student, který se zapsal později, než v „určený den zápisu“, si musí zaregistrovat nebo zapsat předměty pro 1. semestr sám podle doporučeného studijního plánu.

Studenti si v prvním ročníku zaregistrují pouze angličtinu (první jazyk – skupina oJ1) a tělocvik.

2. a další semestr

Na konci prvého a každého dalšího semestru si student zkontroluje výsledky ve svém e-indexu. Případné nesrovnalosti řeší hned s vyučujícím, nejdéle do termínu uvedeného ve fakultním harmonogramu.

Před začátkem semestru si student registruje předměty v termínu daném harmonogramem. Poté má možnost úpravy rozvrhu v 1. a 2. kole zápisů předmětů. Poslední možnost úpravy rozvrhu je v 1. týdnu výuky. Množství zapsaných kreditů se však již nedá snižovat, lze pouze předmět  (předměty) v rámci úprav vyměnit za jiný předmět (předměty) se stejným počtem kreditů.

Od 2. semestru si student zapisuje také 2. jazyk (skupina oJ2).

5. semestr

Student si zapíše bakalářský seminář na oborové katedře, kde bude psát bakalářskou práci. V hodinách se dozví zásady, které mu umožní výběr tématu, kvalitní přípravu a zpracování bakalářské práce.

6. semestr

Na konci studia (většinou 6. semestr) po absolvování všech předmětů podle studijního plánu (174 kreditů) a jejich zapsání do e-indexu má student povinnost požádat svou studijní referentu o potvrzení splnění podmínek (tzv. uzavření indexu), aby se mohl přihlásit na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce.