Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Časopisy vydávané fakultou

Související stránky

V rámci výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska vydává fakulta dva odborné vědecké časopisy:

  • Český finanční a účetní časopis je vydáván s čtvrtletní periodicitou v českém jazyce v kombinované tištěné a elektronické podobě.  Hlavní cíl časopisu spočívá v seznámení české odborné veřejnosti s dosaženými výsledky výzkumného záměru. Současně časopis přijímá příspěvky i od autorů mimo řešitelský tým.  Všechny příspěvky podléhají oponentnímu řízení.  Celý obsah jednotlivých čísel je volně ke stažení na <http://cfuc.vse.cz>.

  • European Financial and Accounting Journal  je vydáván s čtvrtletní periodicitou v anglickém jazyce. Dlouhodobý cíl časopisu spočívá v zařazení do uznávaných publikačních a citačních databází. Všechny příspěvky podléhají anonymnímu oponentnímu řízení. Časopis je řízen hlavním editorem a radou editorů (Ediční rada) a Advisory board, ve které jsou zástupci univerzit a institucí v Belgii, České republice, Francii, Lichtenštejnsku, Rakousku, Slovinsku, Slovensku a Velké Británii. Přijaté příspěvky jsou volně ke stažení na http://www.efaj.eu.

  • Časopis Oceňování byl založen v roce 2008 jako recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a to pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.Časopis lze zakoupit (nebo objednat zaslání na dobírku) v prodejně skript a ekonomické literatury VŠE. Předplatné je možné objednat přímo u redaktorky časopisu Zorky Kocourkové na mailu zorka@vse.cz. Obsah jednotlivých čísel je na http://iom.vse.cz/edicni-cinnost/casopis/.
  • Časopis Cesta za poznáním je zcela nové pojetí čtvrtletního fakultního časopisu v elektronické podobě. Byl založen v roce 2012. Je určen široké veřejnosti – našim absolventům, studentům současným i budoucím, spolupracovníkům, středoškolským pedagogům. Hlavním posláním časopisu je zprostředkovávat aktuální informace z oblasti ekonomické, účetní, daňové, psychologicko-pedagogické a didaktické a také informovat o životě Fakulty financí a účetnictví. Veškeré informace o časopise, pokyny pro autory a jednotlivá čísla jsou volně ke stažení na http://kdep.vse.cz/casopis-ffu/.