Časopisy vydávané fakultou

V rámci výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska vydává fakulta dva odborné vědecké časopisy:

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague