Publikační soutěž děkana FFÚ 2014

Děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje soutěž o nejlepší publikaci vydanou v ak. roce 2013/ 2014

A. Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením

B. Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci

C. Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia

Podmínky účasti a formální náležitosti přihlášky

Přihláška do soutěže


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague