Publikační soutěž děkana FFÚ 2015

Děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje soutěž o nejlepší publikaci vydanou v akademickém roce 2014/2015:

A. Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením

B. Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci

C. Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia

 

Výsledky


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague