Registrace a zápis vedlejší specializace

Registrace a zápis do vedlejších specializací probíhá v každém semestru. Registrace VS je dostupná pro studenty, kteří splňují následující podmínky:

  • student již musí studovat navazující magisterské studium,
  • student nesmí dosud mít zapsánu vedlejší specializaci,
  • student si může zaregistrovat jen ty vedlejší specializace, které jsou povolené pro jeho hlavní specializaci.

Postup registrace vedlejší specializace v InSIS.

Etapy registrace VS

Student si registruje vedlejší specializaci v portálu studenta v InSIS. Při registraci nezáleží na pořadí registrace jednotlivých studentů.

Student si může registrovat neomezené množství vedlejších specializací. Každé registrované specializaci student přiřazuje pořadí (prioritu). Výsledně může být student zapsán pouze na jednu vedlejší specializaci. Výběr je třeba dobře uvážit, protože změna, pokud k ní nedojde na samém počátku studia vedlejší specializace, je jen obtížně proveditelná. U vedlejších specializací na FFÚ neprobíhá žádné výběrové řízení.

V automatizovaném zápisu jsou přiděleny VS studentům dle registrace. Nejprve jsou uspokojeny požadavky studentů, kteří si registrovali VS s prioritou 1. Pokud není ve VS výběrové řízení, jsou nejprve zapsáni studenti s vyšším počtem získaných kreditů, popř. nižším počtem ztracených kreditů. Studenti jsou zapisováni jen do naplnění kapacity VS. V praxi na FFÚ nejsou vedlejší specializace přeplněny, tj. všichni zájemci se na zvolené VS dostanou.

Pokud student z důvodu omezené kapacity nebyl zapsán do VS, může být zapsán do VS, kterou si registroval s prioritou 2 opět do naplnění kapacity VS atd. Výsledek automatizovaného zápisu student může sledovat v InSIS. Po automatizovaném zápisu následuje etapa ručního zápisu. V ručním zápisu se student může přímo zapisovat do VS s volnou kapacitou. Teprve po skončení etapy ručního zápisu jsou zapsané VS automaticky zaevidovány do studijní agendy. Student získá přístup do skupin VS pro registrace předmětů. Etapa ručního zápisu proto končí před koncem registrací předmětů, aby se nově přijatí studenti mohli registrovat ve skupinách předmětů VS, a získat tak prioritu v automatizovaném zápisu do předmětů (pro povinné předměty VS ve třídě 1, pro volitelné předměty VS ve třídě 2).