Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Smlouva o partnerství se společností Deloitte

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví uzavřela smlouvu o partnerství se společností Deloitte, na základě které se Deloitte stává "VIP Partnerem Fakulty financí a účetnictví".

Cílem spolupráce je vedle podpory kvality vědecké a vzdělávací činnosti na Fakultě snaha o těsnější propojení obsahu studijních programů i zaměření vědecké činnosti s aktuálními trendy v oborech - v tomto případě zejména v oblasti účetnictví a auditingu - kam směřuje podstatná část absolventů Fakulty.

Logo Deloittev České republice působí již od roku 1990. Svou velikostí i reputací na trhu patří k nejvýznamnějším firmám v oboru. Naše kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci poskytují služby širokému spektru domácích i zahraničních klientů. Vizí Deloitte v České republice je být dominantní firmou v oblasti profesionálních služeb, která poskytuje služby těm nejlepším klientům. K dosažení tohoto cíle musíme získávat, vychovávat a motivovat ty nejlepší lidi na trhu.

Deloitte v České republice je národní kanceláří regionální firmy Deloitte Central Europe, která má své zastoupení v 17 zemích střední Evropy od pobaltských zemí až po Balkán. Díky této síti národních kanceláří, která dnes zahrnuje zhruba 4000 odborníků dokážeme pokrývat široké spektrum služeb pro naše klienty a také nabídnout rozmanitou karieru pro naše pracovníky.

Deloitte Central Europe je součástní globální sítě Deloitte Touche Tohmatsu. Členské firmy společnosti Deloitte Touche Tohmatsu nabízejí klientům po celém světě špičkové služby v oblasti auditu, daní a manažerského i finančního poradenství.

Globální sít Deloitte Touche Tohmatsu využívá zkušeností, znalostí a tvůrčího potenciálu zhruba 150 000 lidí po celém světě. Poskytování služeb se řídí jednotnou globální strategií uplatňovanou na místní úrovni v téměř 140 zemích.

Mezi klienty Deloitte patří více než 80 % největších světových společností, jakož i velké národní podniky, veřejné instituce, a významní lokální klienti.

Díky spojení znalostí místního prostředí a mezinárodních zkušeností nabízí Deloitte v České republice jedinečný pohled na úskalí, kterými podnikatelská činnost klientů prochází.