Státní bakalářská zkouška

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce (získání 174 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem a zaznamenání všech známek v InSISu), podá v InSISu obecnou žádost/nový podnět: Portál studenta – Podpora zvoleného studia – ikona KONTAKTNÍ CENTRUM. Žádost se podává min. týden před plánovaným termínem státní zkoušky.

V předmětu žádosti uvede „Uzavření indexu“.

Do jednoho roku od „uzavření indexu“ je student povinen složit bakalářskou zkoušku a obhájit bakalářskou práci.

Poté, co studijní referentka elektronicky potvrdí splnění podmínek, zapíše si student státní zkoušku, která je vypsaná jako mimosemestrální kurz v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“. Předmět musí být zapsán v tom semestru, ve kterém z něho bude student skládat zkoušku.

Státní bakalářskou zkoušku skládá student na katedře, na které zpracoval bakalářskou práci. Dle dispozic katedry vypisující státní zkoušky se student sám, nebo prostřednictvím sekretářky katedry – postup určují jednotlivé katedry, v InSISu přihlásí na konkrétní termín zkoušky vypsaný katedrou, na které zpracoval bakalářskou práci (katedra je oprávněna určit termíny, na které se student může hlásit). Přiřazení jednotlivých studentů ke zkušebním komisím zveřejní katedra nejpozději tři dny před konáním státní zkoušky.

Obsah státní zkoušky z oboru určují státnicové okruhy viz InSIS.

Přehled státnicových předmětů / katedry spravující SBZ

BAP Bankovnictví a pojišťovnictví  / KBP, KMTP

FIN Finance / KBP, KFOP,KMTP, KVF

UFR Účetnictví a finanční řízení podniku / KFUA, KFOP, KMU

ZUP2 Vzdělávání v ekonomických předmětech / KDEP

ZDP Zdanění a daňová politika / KVF