Státní zkouška z hlavní specializace

Student, který získá 105 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem a má všechny známky zaneseny v InSIS, požádá formou elektronické žádosti v InSIS studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek. V předmětu žádosti uvede „Uzavření indexu“. Studenti oboru Finance v žádosti musí uvést katedry, na kterých budou skládat státní zkoušky.

V InSIS si student předem zapíše dle svého oboru dílčí státnicové předměty, ze kterých chce skládat zkoušku; dílčí státnicové předměty jsou vypsány jako mimosemestrální kurz v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“. Státnicové předměty musí být zapsány v tom semestru, ve kterém z nich bude student skládat státní zkoušky.

Poté, co studentovi studijní referentka elektronicky potvrdí splnění podmínek, odevzdá nebo přepošle potvrzení o „Uzavření indexu“ (dle zvyklostí katedry) sekretářce katedry, kde bude státní zkoušku konat.