Postup při přihlašování ke státní zkoušce z hlavní specializace

V InSIS si student předem zapíše dle svého oboru/programu dílčí státnicové předměty, ze kterých chce skládat zkoušku; dílčí státnicové předměty jsou vypsány jako mimosemestrální kurz v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“. Státnicové předměty musí být zapsány v tom semestru, ve kterém z nich bude student skládat státní zkoušky.

Žádost o uzavření indexu – informace jsou platné pro studenty zapsané ke studiu od akademického roku 2019/2020 a později:

Student, který získá 108 kreditů (včetně souborné zkoušky z vedlejší specializace) ve struktuře předepsané studijním plánem a má všechny známky zaneseny v InSIS, podá na studijní oddělení obecnou žádost/nový podnět prostřednictvím InSIS: Portál studenta – Podpora zvoleného studia – ikona KONTAKTNÍ CENTRUM. Žádost se podává min. týden před plánovaným termínem státní zkoušky.

V předmětu žádosti uvede „Uzavření indexu“. Studenti oboru Finance v žádosti musí uvést katedry, na kterých budou skládat státní zkoušky.

Poté, co studentovi studijní referentka elektronicky potvrdí splnění podmínek, odevzdá nebo přepošle potvrzení o „Uzavření indexu“ (dle zvyklostí katedry) sekretářce katedry, kde bude státní zkoušku konat.

Žádost o uzavření indexu – informace jsou platné pro studenty zapsané ke studiu do akademického roku 2019/2020 a dříve:

Student, který získá 105 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem a má všechny známky zaneseny v InSIS, podá na studijní oddělení obecnou žádost/nový podnět prostřednictvím InSIS: Portál studenta – Podpora zvoleného studia – ikona KONTAKTNÍ CENTRUM. Žádost se podává min. týden před plánovaným termínem státní zkoušky.

V předmětu žádosti uvede „Uzavření indexu“. Studenti oboru Finance v žádosti musí uvést katedry, na kterých budou skládat státní zkoušky.

Poté, co studentovi studijní referentka elektronicky potvrdí splnění podmínek, odevzdá nebo přepošle potvrzení o „Uzavření indexu“ (dle zvyklostí katedry) sekretářce katedry, kde bude státní zkoušku konat.