Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů umožnil vysokým školám změnit původně naplánovaný termín a již vyhlášená pravidla přijímacího řízení konaného v roce 2020, pokud tuto změnu vyhlásí (v souladu s § 3 Přijímání ke studiu) ve lhůtě nejpozději 15 dnů před konáním přijímací zkoušky a zároveň umožnil jejich konání distanční (online) formou. Na základě toho se vedení FFÚ rozhodlo upravit původní pravidla a vyhlásit nová (dále uvedená) pravidla pro akademický rok 2020/2021, která byla schválena Akademickým senátem FFÚ VŠE v Praze dne 15.5.2020.

Důležité termíny

  • 24. 1. 2020  den otevřených dveří na Fakultě financí a účetnictví
  • 30. 4. 2020  poslední den podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku (akademický rok 2020/2021)
  • 23. 6. 2020  přijímací zkouška, zkouška bude realizována distanční (online) formou testu z ekonomie a testu z odborného předmětu
  • 25. 6. 2020  zápis do studia (akademický rok 2020/2021) Prezenční zápis do studia byl zrušen. Zápis bude realizován distanční (elektronickou) formou.
  • 21. 9. 2020  začátek výuky (akademický rok 2020/2021):

Přijímací zkoušky a začátek studia