Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské studium

Související stránky

Bakalářské studium na Fakultě financí a účetnictví je tříleté, pouze v prezenční formě studia, zakončené státní bakalářskou zkouškou z oboru a obhajobou bakalářské práce. Po absolutoriu získáte titul bakalář.

Začátek studia

InSIS  - registrace a zápis předmětů

Seznam a charakteristika bakalářských oborů

Zkratka Charakteristika oboru Vzorové studijní plány pro rok 2017/2018 Brožury se studijními plány
BP Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní plán - BP 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015* starší
DP Zdanění a daňová politika Studijní plán - DP
FI Finance Studijní plán - FI
UC Účetnictví a finanční řízení podniku Studijní plán - UC
UP2 Vzdělávání v ekonomických předmětech Studijní plán - UP2

*) Oprava brožury 2014/2015 pro obor UP2

Průběh studia

Státní bakalářská zkouška

Postup při zadání, vypracování a obhajobě bakalářské práce

Promoce

Po úspěšném složení státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářské práce student – již absolvent přestane mít statut studenta. Vyčká 3 dny na ukončení studia v insisu.

Přibližně 2 – 4 týdny před konáním slavnostní promoce zveřejní studijní referentka odpovědná za promoce pozvánku na promoce na webové straně fakulty.

Na slavnostní promoci jsou předávány diplomy absolventům, kteří úspěšně ukončili studium do termínu stanoveného ve fakultním harmonogramu akademického roku.