Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské práce

Související stránky

Volba a zpracování bakalářské práce

Závazný postup pro volbu, zpracování a odevzdání bakalářské práce pro studenty lze najít zde.

Obhajoba bakalářské práce

Student, který dokončí ve spolupráci s vedoucím práce bakalářskou práci, ji odevzdá v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací. Řádné odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „ Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.

Poté si student v InSISu  zapíše obhajobu bakalářské práce. Obhajoby bakalářských prací jsou vypsány jako mimosemestrální kurz DIP_B v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“.

V úředních hodinách odevzdá sekretářce katedry spravující příslušnou obhajobu (v případě více kateder na katedře, na které působí vedoucí práce), vytištěnou bakalářskou práci v počtu výtisků stanovených katedrou. Současně odevzdá vytištěný a vlastnoručně podepsaný výpis z InSISu stvrzující řádné vložení bakalářské práce do databáze kvalifikačních prací (viz předchozí bod).

Dle dispozic katedry spravující obhajoby se student sám, resp. prostřednictvím sekretářky katedry (postup určují katedry), v InSISu přihlásí na konkrétní termín obhajoby bakalářské práce vypsaný katedrou, na které odevzdal bakalářskou práci (katedra je oprávněna z vypsaných termínů určit studentovi konkrétní termín obhajoby).

Studijní obor  Katedra spravující obhajoby
 Bankovnictví a pojišťovnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra měnové teorie a politiky
 Finance Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra financí a oceňování podniku
Katedra měnové teorie a politiky
Katedra veřejných financí
 Účetnictví a finanční řízení podniku Katedra finančního účetnictví a auditingu
Katedra manažerského účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku
Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání (do ak. roku 2013/14) Katedra diaktiky ekonomických předmětů
Vzdělávání v ekonomických předmětech (od ak. roku 2014/15) Katedra diaktiky ekonomických předmětů
 Zdanění a daňová politika Katedra veřejných financí