Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Průběh studia

Související stránky

1. semestr

Na začátku 1. semestru dostane student, který se zapsal v určený den zápisu, „pevný rozvrh“. To je rozvrh 4 – 5 předmětů pro 1. semestr, kde předměty mají při zápisu prioritu. Tento rozvrh neupravujte!

Student, který se zapsal později, než v „určený den zápisu“, si musí zaregistrovat nebo zapsat předměty pro 1. semestr sám. Udělá to podle „doporučeného studijního plánu“.

Všichni studenti 1. ročníku si zaregistrují angličtinu = 1. jazyk a tělesnou aktivitu.

2. a další semestr

Na konci prvého a každého dalšího semestru si student zkontroluje výsledky ve svém e-indexu. Případné nesrovnalosti řeší hned s vyučujícím, nejdéle do termínu uvedeného ve fakultním harmonogramu.

Před začátkem semestru si student registruje předměty. Poté má možnost úpravy rozvrhu v 1., 2., a 3. kole zápisů předmětů a úpravu rozvrhu /přidání, zrušení předmětu/ pouze v 1. týdnu výuky.

Od 2. semestru si student zapisuje také 2. jazyk.

Pokud si zapíšete celoškolsky volitelný předmět (z jiné fakulty), tak na něj čerpáte rezervní kreditové poukázky.

5. semestr

Student si zapíše bakalářský seminář na oborové katedře, kde bude psát bakalářskou práci. V hodinách se dozví zásady, které mu umožní výběr tématu, kvalitní přípravu a zpracování bakalářské práce.

6. semestr

Na konci studia (většinou 6. semestr) po absolvování všech předmětů podle studijního plánu (174 kreditů) a jejich zapsání do e-indexu má student povinnost požádat svou studijní referentu o potvrzení splnění podmínek (tzv. uzavření indexu), aby se mohl přihlásit na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce.