Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní bakalářská zkouška ze studijního oboru

Související stránky

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce (získá 174 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem; student musí mít v dané chvíli všechny známky zaneseny v InSISu, pokud tomu tak u posledních zkoušek není, musí požádat zkoušejícího, aby tak učinil), požádá formou elektronické žádosti v InSISu studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek / min. 3 dny předem/, v předmětu žádosti uvede „Uzavření indexu“. Do jednoho roku po „uzavření indexu“ je student povinen složit bakalářskou zkoušku a obhájit bakalářskou práci.

Poté, co mu studijní referentka elektronicky potvrdí splnění podmínek, zapíše si státní zkoušku ze studijního oboru, která je vypsaná jako mimosemestrální kurz v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“. Předmět musí být zapsán v tom semestru, ve kterém z něho bude student skládat zkoušku.

Studijní obor

Název státnicového předmětu a OKRUHY ke státní bakalářské zkoušce

Katedra spravující SBZ

Garant SBZ

Bankovnictví a pojišťovnictví BAP Bankovnictví a pojišťovnictví

KBP, KMTP

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Finance FIN Finance

KBP, KFOP,KMTP, KVF

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

Účetnictví a finanční řízení podniku UFR Účetnictví a finanční řízení podniku

KFUA, KFOP, KMU

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Učitelství praktického vyučování v ek. vzdělávání (do ak. roku 2013/2014) ZUP Učitelství praktického vyučování v ek. vzdělávání

KDEP

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Vzdělávání v ek. předmětech ZUP2 Vzdělávání v ekonomických předmětech

KDEP

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Zdanění a daňová politika ZDP Zdanění a daňová politika

KVF

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Státní bakalářskou zkoušku skládá student na katedře, na které zpracoval bakalářskou práci.

Dle dispozic katedry vypisující státní zkoušky se student sám, resp. prostřednictvím sekretářky katedry (postup určují katedry), v InSISu přihlásí na konkrétní termín zkoušky vypsaný katedrou, na které zpracoval bakalářskou práci (katedra je oprávněna určit termíny, na které se student může hlásit).

Přiřazení jednotlivých studentů ke zkušebním komisím zveřejní katedra nejpozději tři dny před konáním státní zkoušky.

Obsah státní zkoušky z oboru určují státnicové okruhy.

Okruhy ke státní bakalářské zkoušce

Studijní obor Okruhy ke státní bakalářské zkoušce 
Bankovnictví a pojišťovnictví BAP Bankovnictví a pojišťovnictví
Finance FIN Finance
Účetnictví a finanční řízení podniku UFR Účetnictví a finanční řízení podniku
Učitelství praktického vyučování v ek. vzdělávání (do ak. roku 2013/14) ZUP Učitelství praktického vyučování v ek. vzdělávání
Vzdělávání v ek. předmětech (od ak. roku 2014/15) viz InSIS
Zdanění a daňová politika ZDP Zdanění a daňová politika