Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
FAQ

  • Student je zapsán do ročníku v režimu podmíněného zápisu - lze mu přerušit studium na základě žádosti? ANO, na základě žádosti studenta a s vyjádřením školitele rozhodne děkan.