-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
FAQ

  • Student je zapsán do ročníku v režimu podmíněného zápisu - lze mu přerušit studium na základě žádosti? ANO, na základě žádosti studenta a s vyjádřením školitele rozhodne děkan.