Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kontakty

Podrobné informace o obsahu studia zvoleného oboru naleznete v Programu doktorského studia nebo je poskytnou garanti příslušného oboru:

 

Pro obecné informace o doktorském studiu, popř. s případnými studijními problémy se mohou doktorandi obracet na proděkana pro vědu a výzkum:

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. č.míst. 141 nb, č.tel. 224095179.

Provozní a technické záležitosti vyřizuje studijní referentka pro doktorské studium:

Mgr. Alžběta Kožušníková, č.míst. 111 nb, č.tel. 224095142,alzbeta.kozusnikova@vse.cz