Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Publikační činnost

Publikační povinnosti studentů Ph.D.

1. Povinností studenta je pravidelná publikační aktivita v odborných periodicích, v nichž příspěvky podléhají recenznímu řízení (dále jen „odborné recenzované články“). Minimální počet odborných recenzovaných článků studenta je následující:
a) jeden článek do data podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce,
b) celkem dva články od zahájení doktorského studia do data podání přihlášky k obhajobě disertační práce.
Pokud student publikuje článek typu Jimp bez spoluautorů, přičemž školitel se za spoluautora nepovažuje, může mu na základě žádosti děkan druhý článek dle tohoto bodu prominout.
2. Výsledky výzkumné činnosti má student povinnost prezentovat na konferencích, přičemž k datu podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je povinností studenta mít alespoň jedno aktivní vystoupení na odborné konferenci, tematicky odpovídající zadané disertační práci nebo studovanému oboru.
3. Student je povinen pravidelně zaznamenávat publikační činnost, která je výsledkem výzkumné činnosti v rámci doktorského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, pouze v databázi publikační činnosti informačního systému VŠE v Praze. (více -zde-)

Vkládání publikační činnosti do databáze VŠE

Každý ze studentů doktorského studia musí vložit svou vydanou publikaci do databáze publikační činnosti VŠE (http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/).

Vloží se vyplněním formuláře a předložení spolu s publikací studijní referentce pro Vědu a Výzkum (Mgr. Alžběta Kožušníková, č.míst. 111 nb, č.tel. 224095142, alzbeta.kozusnikova@vse.cz)