Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studium

Akreditované studijní programy doktorského studia mají standardní délku studia tři akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější informace o doktorském studiu a zkouškách jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje pod vedením svého školitele a který je pro něj závazný. Informace o systému studia a vybrané informace k publikačním databázím lze nalézt zde. Instruktážní videa FIS VŠE, jak pracovat s databazemi WOS a Scopus, jsou umístěny zde.

K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek a s ohledem na kapacitu školitelů. Informace o přijímacím řízení získá uchazeč v sekci pro uchazeče o studium.

Doktorand předkládá (po projednání se školitelem) své katedře k projednání teze disertační práce (DisP) a verzi DisP k malé obhajobě.  Konečnou verzi DisP obhajuje před komisí pro obhajobu disertační práce. Ukázky tezí (záměru) DisP: 1, 2, 3.