Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Navazující magisterské studium

Související stránky

Na Fakultě financí a účetnictví je v rámci studijního programu Finance a účetnictví akreditováno v navazujícím magisterském programu 7 oborů (hlavních specializací).

Student v navazujícím magisterském studijním programu musí kromě hlavní specializace (oboru), na kterou byl přijat, vystudovat vedlejší specializaci, kterou si může vybrat z nabídky vedlejších specializací všech fakult VŠE. Vedlejší specializace fakulty financí a účetnictví naleznete zde

Standardní délka studia v navazujícím magisterském programu je 2 roky, studium je poskytováno pouze v prezenční formě, absolventi po úspěšném dokončení studia získávají titul inženýr – Ing.

Student studuje podle studijního plánu platného pro akademický rok, v kterém nastoupil do studia.

Seznam oborů (hlavních specializací)

Zkratka Charakteristika oboru Vzorové studijní plány pro rok 2017/2018 Brožury se studijními plány
BP Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní plán - BP 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 starší
DP Zdanění a daňová politika Studijní plán - DP
FG Finanční inženýrství Studijní plán - FG
FI Finance Studijní plán - FI
FO Finance a oceňování podniku Studijní plán - FO
UC Účetnictví a finanční řízení podniku Studijní plán - UC
UP Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy Studijní plán - UP

Registrace a zápisy předmětů & další užitečné návody

Průběh studia

Státní závěrečná zkouška - podmínky a přihlášení

Postup při zadání, vypracování a obhajobě diplomové práce

Promoce

Na slavnostní promoci jsou předávány diplomy absolventům.

Absolventi, kteří úspěšně složili všechny části státní závěrečné zkoušky  budou mít promoci .

Termíny promocí jsou stanoveny ve fakultním harmonogramu akademického roku.