Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomové práce

Související stránky

Postup při zadání a vypracování diplomové práce

Závazný postup pro volbu, zpracování a odevzdání diplomové práce pro studenty lze najít zde.

Obhajoba diplomové práce

Student, který dokončí diplomovou práci, ji se souhlasem vedoucího práce odevzdá v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací. Řádné odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „ Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“

Předem si student v InSISu  zapíše obhajobu diplomové práce. Důležité lhůty, které je třeba dodržet  jsou určeny vyhláškou č. 3/2014, o plnění studijních povinností. Obhajoby diplomových prací jsou vypsány jako mimosemestrální kurz DIP_D v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“.

Dle dispozic katedry spravující obhajoby se student sám, nebo prostřednictvím sekretářky katedry (postup určují katedry), v InSIS přihlásí na konkrétní termín obhajoby diplomové práce vypsaný katedrou, na které odevzdává diplomovou práci (katedra je oprávněna z vypsaných termínů určit studentovi konkrétní termín obhajoby).

V úředních hodinách odevzdá sekretářce katedry spravující příslušnou obhajobu (v případě více kateder na katedře, na které působí vedoucí práce), vytištěnou diplomovou práci v počtu výtisků stanovených katedrou. Současně odevzdá vytištěný a vlastnoručně podepsaný výpis z InSISu stvrzující řádné vložení diplomové práce do databáze kvalifikačních prací.

Obhajoby diplomových prací probíhají odděleně od státní zkoušky ze studijního oboru.

Studijní obor - hlavní specializace Katedra spravující obhajoby
 Bankovnictví a pojišťovnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra měnové teorie a politiky
 Finance Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra financí a oceňování podniku
Katedra měnové teorie a politiky
Katedra veřejných financí
 Finance a oceňování podniku Katedra financí a oceňování podniku
 Účetnictví a finanční řízení podniku Katedra finančního účetnictví a auditingu
Katedra manažerského účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku
 Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy Katedra diaktiky ekonomických předmětů
 Zdanění a daňová politika Katedra veřejných financí