Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Průběh studia

Související stránky

Přijatý uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia, standardní doba studia v navazujícím magisterském studiu je 2 + 1 rok zdarma.

Studenti v navazujícím magisterském studiu si rozvrh tvoří sami dle doporučených studijních plánů. Informace o probíhajících registracích předmětů  a o harmonogramu registrací  naleznou zde po vybrání příslušného semestru.

Během NMS si studenti  volí jednu vedlejší specializace z nabídky vedlejších specializací celé VŠE. Doporučujeme pečlivě zvážit její výběr, změna vedlejší specializace není po její registraci možná. Po splnění studijních povinností VS, získání 30 kreditů, se student může přihlásit na státní zkoušku z vedlejší specializace.

Počet kreditů získaných v NMS je celkem 120, z toho 15 kreditů je vyčleněno na státní závěrečnou zkoušku .

Po splnění všech studijních povinností v předepsaných skupinách student podá elektronickou žádost z "Portálu studenta" o uzavření indexu. Student musí složit závěrečné státní zkoušky do jednoho roku od konce semestru ve kterém splnil podmínky pro skládání státní závěrečné zkoušky a ve kterém došlo k uzavření indexu.