Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečná zkouška z vedlejší specializace

Související stránky

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce z vedlejší specializace (získá 30 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem; student a má všechny známky zaneseny v InSIS, pokud tomu tak u posledních zkoušek není, musí požádat zkoušejícího, aby tak učinil), požádá formou elektronické žádosti v InSIS studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek, v předmětu žádosti uvede: Potvrzení – přihlášení na SZZ z VS , text žádosti: "Splnil/a/ jsem všechny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace a žádám o potvrzení, že mohu tuto státní zkoušku skládat." Žádost je třeba odeslat.

Studijní referentka zkontroluje složení předmětů podle podmínek studijního plánu příslušné vedlejší specializace a v oddílu "Závěr"  potvrdí splnění podmínek textem:

Splnil/a/ jste podmínky skládání státní zkoušky z vedlejší specializace.“ Dále je uvedeno datum a jméno studijní referentky.

Studijní referentka žádost schválí a tím je žádost vyřízená, student/ka  schválení žádosti  v InSIS na stránce "Moje studium" otevře, zkopíruje text včetně data a jména studijní referentky do mailu a přepošle mailem sekretářce katedry, na které se hlásí k státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace. Je možná i varianta, že si žádost se závěrem vytiskne a přinese ke státnici – záleží na organizaci katedry, která organizuje státní závěrečnou zkoušku.

Postup při přihlašování ke státní zkoušce

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce, si zapíše dle svého oboru části státní zkoušky, které chce skládat:

Zkratka

Název

1AU

Auditing

1CO

Controlling

1DB

Daně v podnikání

1FG

Finanční inženýrství

1OC

Oceňování podniku a jeho majetku

1PE

Peněžní ekonomie a bankovnictví

1UC

Účetnictví a finanční řízení podniku

1UP

Učitelství odborných ekonomických předmětů

Státní zkouška je vypsána jako mimosemestrální kurz v rámci „Portálu studenta“.