Studentská tajemnice

Bc. Martina DVOŘÁKOVÁ

Studentská tajemnice

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomická v Praze

Místnost:  NB105
Konzultační hodiny: Každý čtvrtek od 11 do 12 hodin
E-mail:  StudentskyTajemnikFFU@vse.cz

* V době studijního pobytu v zahraničí (3.1.-31.5.2018) mě prosím kontaktujte na uvedenou e-mailovou adresu. V případě nutnosti osobní schůzky kontaktujte mou zástupkyni Kristýnu Hynkovou (hynk00@vse.cz).

 

Děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph. D. jmenoval dne 17. června 2016 Bc. Martinu Dvořákovou studentskou tajemnicí. V této funkci nahradila předchozí studentskou tajemnici Ing. Dominiku Štěrbákovou, která v červnu 2016 úspěšně dokončila navazující magisterské studium na naší fakultě.

Náplň práce

 

Odpovědi na své otázky, prosím, hledejte nejprve v běžně dostupných zdrojích informací jako jsou:

Pokud nenaleznete uspokojivou odpověď ve výše uvedených zdrojích nebo u studijních referentek, neváhejte mne kontaktovat.

 

Studentské spolky působící pod záštitou Fakulty financí a účetnictví


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague