Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace

Související stránky

Součástí magisterského programu je studium vedlejší specializace. Vedlejší specializace je cestou k rozšíření možná jednostranného pohledu odborníka v úzké specializaci a zvýšit možnosti uplatnění na pracovním trhu. Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, student získává prostřednictvím vedlejší specializace kvalifikaci v dalším oboru.

Vedlejší specializace jsou nabízeny ve standardním rozsahu 30 ECTS kreditů.

Prezentace vedlejších specializací

Prezentace vedlejších specializací se bude konat dne: 28. 11. 2017 od 18.00 hod. posluchárna A

Brožura o vedlejších specializacích od ZS 2017/2018

Registrace a zápis vedlejší specializace

Postup při přihlašování ke státní zkoušce

Přehled vedlejších specializací

Obsah vedlejších specializací FFÚ pro studenty s počátkem studia VS v akademickém roce 2015/2016

Zkratka

Název

1AU

Auditing

1CO

Controlling

1DB

Daně v podnikání

1FG

Finanční inženýrství

1OC

Oceňování podniku a jeho majetku

1PE

Peněžní ekonomie a bankovnictví

1UC

Účetnictví a finanční řízení podniku

1UP

Učitelství odborných ekonomických předmětů

1MF

Mezinárodní finance a byznys

Obsah vedlejších specializací FFÚ pro studenty s počátkem studia VS v akademickém roce (PDF):

Vedlejší specializace pro studenty FFÚ

Studenti Fakulty financí a účetnictví si mohou zvolit vedlejší specializace v rámci Fakulty financí a účetnictví s následujícími omezeními:

Hlavní specializace studenta Vedlejší specializace, kterou student nesmí zvolit

BP

Bankovnictví a pojišťovnictví

1PE

Penežní ekonomie a bankovnictví

DP

Zdanění a daňová politika

1DB

Daně v podnikání

FG

Finanční inženýrství

1FG

Finanční inženýrství

FI

Finance

1PE

Penežní ekonomie a bankovnictví

FO

Finance a oceňování podniku

1OC

Oceňování podniku a jeho majetku

UC

Účetnictví a finanční řízení podniku

1UC

Účetnictví a finanční řízení podniku

1CO

Controlling

1AU

Auditing

UP

Učitelství ekonomických předmětů

1UP

Učitelství odborných ekonomických předmětů

Zpracování diplomové práce na vedlejší specializaci

Student může, v odůvodněných případech, na základě povolení děkana FFÚ, zpracovávat a obhajovat diplomovou práci v rámci vedlejší specializace podrobněji viz Vyhláška děkana FFÚ č. 3/2014, o plnění studijních povinností. Má-li být diplomová práce zpracována v rámci vedlejší specializace na jiné fakultě, než na které je student zapsán (na které studuje hlavní specializaci), je třeba schválení tématu v "Zadání diplomové práce" děkanem FFÚ. Jedním z recenzentů diplomové práce potom bývá akademický pracovník z fakulty, na níž student studuje hlavní specializaci.

 Postup přihlašování k obhajobě diplomové práce zpracované v rámci vedlejší specializace

  • Student, který splní podmínky pro přihlášení k obhajobě diplomové práce, si zapíše obhajobu diplomové práce. Obhajoby diplomových prací jsou vypsány jako mimosemestrální kurz DIP_D v rámci "portálu studenta“.
  • Vloží práci v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací.
  • V úředních hodinách odevzdá na katedře spravující příslušnou obhajobu, katedrou stanovený počet diplomových prací.
  • Sekretářka katedry studenta přihlásí na konkrétní termín obhajoby.