Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Auditing (1AU)

Související stránky

Garant: doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Katedra finančního účetnictví a auditingu

 

Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace Auditing umožní studentům získat další znalosti a dovednosti z oblasti auditingu, vnitřních kontrolních systémů, finančního a manažerského účetnictví, finančního řízení a daní. V systematické a ucelené podobě se jim dostane obdobného vzdělání, jaké získají studenti hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, což jim umožní mnohem snáze se orientovat ve výše uvedených oblastech a nastoupit po ukončení vysoké školy na pozici asistenta auditora, pracovníka oddělení interního auditu, pracovníka kontrolních oddělení organizačních složek státu, NKU atp. V souvislosti s tendencí uznávat vysokoškolské zkoušky jakožto dílčí profesní zkoušky pro profesi auditora se nabízí možnost si začít budovat profesní kariéru již v průběhu studia vysoké školy.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku.

Kapacita na semestr: Neomezena

Požadavky na absolvování:

Povinné předměty – 21 kreditů

Ident

Název předmětu

ECTS

h

1FU407

Finanční účetnictví pro vedlejší specializaci

6

4

1FU505

Auditing

6

4

1FU457

Vnitřní a vnější kontrola

3

2

1FU440

Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí

6

4

Volitelné předměty – 9 kreditů

Ident

Název předmětu

Ident

Název předmětu

1FP405

Základy oceňování podniku

1FU484

Účetní řešení insolvence

1FP412

Oceňování podniku II

1FU485

Pokročilé účetnictví - vybrané problémy

1FU400

Základní aspekty US GAAP

1FU486

Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví

1FU403

Využití ICT ve finančním účetnictví

1FU491

Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP (v angličtině)

1FU441

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví

1FU572

Účetnictví bank, vykazování finančních nástrojů

1FU454

Účetnictví cenných papírů

4ST540

Metody výběru vzorku v auditu

1FU455

Účetnictví pojišťoven

1MU413

Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci

 

Pokud student absolvoval některý z povinných předmětů vedlejší specializace v rámci své hlavní specializace, je povinen si chybějící kredity doplnit z předmětů volitelných a to po projednání a odsouhlasení garantem vedlejší specializace.

Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 4 otázky (z každého povinného předmětu jednu).

Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.