Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Controlling (1CO)

Související stránky

Garant: doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

Katedra manažerského účetnictví

Charakteristika vedlejší specializace

Cílem specializace je navázat na znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, finančního a manažerského účetnictví a z oblasti finančního řízení a prohloubit je ve specializovaných kurzech, věnovaných problematice řízení podniku na bázi controllingu. Důraz je kladen na porozumění významu nástrojů controllingu pro manažerskou práci i jejich kvalitnímu zabezpečení ekonomickými informacemi založenými na finančním a manažerském výkaznictví a účetnictví. Specializace rozšíří znalosti studentů manažerských oborů, ale je určena i pro ty, kteří se s řešením manažersko-ekonomických úloh budou setkávat při uplatnění ve své odborné specializaci.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku.

Kapacita na semestr: 25

Požadavky na absolvování:

Povinné předměty – 18 kreditů

Ident

Název předmětu

ECTS

h

1FU407

Finanční účetnictví pro VS

6

4

1MU413

Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci*

6

4

3PE533

Controlling

6

4

Volitelné předměty – 12 kreditů

Ident

Název předmětu

Ident

Název předmětu

1FP404

Dividendová pol. a krátkodobý fin. Management

1MU400

Počítačem integrované řízení podniku

1FP405

Základy oceňování podniku

1MU406

Bankovní controlling

1FP424

Finanční řízení koncernů

1MU408

Exekutivní informační systémy

1MU506

Management control system (anglicky)

1MU409

Controlling v nevládních neziskových organizacích

1MU407

Strategicky orientované manažerské účetnictví

1MU502

Finanční analýza (francouzsky)

1FU403

Využití ICT ve finančním účetnictví

1MU504

Strategické řízení (anglicky)

1FU486

Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví

3PE423

Dynamický Balanced Scorecard

1FU486

Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví

3PE428

Controlling a interní audit

Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

* Předmět 1MU403 se uznává místo povinného předmětu 1MU413; není možné zapsat oba tyto předměty.