Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Daně v podnikání (1DB)

Související stránky

Garant: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Katedra veřejných financí

Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace je určena pro studenty, kteří se zajímají o zdanění nejenom v České republice, ale i v mezinárodním kontextu. Zájemci se seznámí s fungováním nejvýznamnějších daní v České republice a s daňovou politikou. V rámci vyučovaných předmětů studenti najdou inspirace pro optimalizaci zdanění. Naučí se prostě myslet na daně v rámci svého (nejen) ekonomického rozhodování, dokud je čas. Vedlejší specializace je vhodná pro budoucí podnikatele, manažery a další specialisty v oblasti financí a účetnictví. Pravidelně pořádáme akce a setkání pro naše studenty a snažíme se tak posílit jejich sociální vazby, které jistě využijí i po ukončení studia v rámci své odborné kariery. Studenti se mohou rovněž zapojit do aktivit Klubu daňařů, který sdružuje aktivní studenty naší hlavní a vedlejší specializace. Naše aktivity je možné sledovat i na Facebooku.

Studentům doporučujeme rozložit studium vedlejší specializace na dva semestry. V prvním absolvovat povinné předměty a na základě jejich znalostí si pak s přehledem zvolit volitelné předměty.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult s výjimkou studentů F1 hlavní specializace Zdanění a daňová politika.

Kapacita na semestr: Neomezena

Požadavky na absolvování:

Povinné předměty – 18 kreditů

Ident

Název předmětu

ECTS

h

1VF525

Nepřímé daně

6

4

1VF527

Přímé daně

6

4

1VF518

Daňová politika

6

4

Volitelné předměty – 12 kreditů

Ident

Název předmětu

Ident

Název předmětu

1VF461

Fiskální politika (anglicky)

1VF422

Teorie a praxe fiskální politiky

11F450

Judikatura EU a její vliv na zdanění v ČR 1VF432 Fiskální federalismus

11F451

Převodní ceny

1VF434

Správa daní v judikatuře

1VF450

Národní daňové systémy a daňová harmonizace

1VF462

Taxation of International Employment

1VF415

Sociální pojištění

1VF429

Praktika ze zdanění II

Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 1 otázku. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Další informace o vedlejší specializaci

Webové stránky katedry veřejných financí: kvf.vse.cz. Facebook katedry veřejných financí: Katedra veřejných financí – obor Zdanění a daňová politika VŠE, Klub daňařů na Facebooku: Klub daňařů