Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Finanční inženýrsví (1FG)

Související stránky

Garant: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Charakteristika vedlejší specializace:

Vedlejší specializace Finanční inženýrství nabízí propojení znalostí finančních disciplín s matematickými, výpočetními a statistickými metodami. To umožňuje porozumět moderním finančně matematickým modelům používaným ve finančních institucích a aplikovat je na měření a řízení rizik, oceňování derivátů či řízení portfolia. Absolventi budou mít znalosti a dovednosti, se kterými se mohou uplatnit na pozicích manažerů rizik či portfoliových manažerů, kvantitativních analytiků, obchodníků s deriváty nebo se strukturovanými produkty v různých finančních institucích.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult s výjimkou studentů F1 hlavní specializace Finanční inženýrství.

Kapacita na semestr: Neomezena

Požadavky na absolvování:

Povinné předměty – 19 kreditů

Ident

Název předmětu

ECTS

h

1BP426

Finanční deriváty I

3

2

  • 1BP404

nebo

  • 1BP414

a

  • 1BP438
  • Kapitálové trhy II (nelze pro obory BP, FI)

 

  • Teorie a praxe dluhopisů

 

  • Stochastické modelování

6

4

3

2

3

2

1BP453

Computational Finance

6

4

1BP450

Credit Risk Management and Modeling

4

2

Volitelné předměty – 11 kreditů

Ident

Název předmětu

Ident

Název předmětu

1BP411

Risk management

1MT403

Teorie a praxe řízení aktiv

1BP434

Oceňování derivátů

1MT451

Ekonomická analýza a prognóza

1BP435

Řízení rizik pojišťoven

1FP412

Oceňování podniku II

1BP451

Finanční deriváty II (anglicky)

1FU572

Účetnictví bank a vykazování finančních nástrojů

1BP439

Kvantitativní řízení portfolia aktiv

4ST432

Modely ekonomických a finančních časových řad

1BP403

Bankovnictví II

4MM451

Výpočetní metody a analýza dat

1BP404

Kapitálové trhy II

1BP414

Teorie a praxe dluhopisů

1BP438

Stochastické modelování

1BP431

Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích

1BP430

Fundamentální akciová analýza

1MT401

Monetární makroanalýza

Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje jednu otázku. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci. Okruhy k SZZ naleznete na zde