Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Peněžní ekonomie a bankovnictví (1PE)

Související stránky

Garanti:               prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. - Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. -  Katedra měnové teorie a politiky

Charakteristika vedlejší specializace

Specializace umožňuje studentům získat obdobné znalosti a dovednosti, jaké získají studenti hlavní specializace Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance.

Absolvent vedlejší specializace důkladně rozumí finančním nástrojům v podmínkách globálního finančního trhu, dokáže vyhodnotit jejich výnosnost i rizika s nimi spojená a samostatně zvládá jejich praktické využití při finančním investování a zajištění. Orientuje se ve složitém systému současné finanční regulace, rozumí logice měnově politických zásahů a dokáže vyhodnotit jejich dopad na finanční instituce i na měnový vývoj. S využitím analytických nástrojů je schopen vysvětlit chování finančních trhů a na základě znalosti oceňovacích metod identifikovat výhodné investiční příležitosti.

Absolventi nacházejí uplatnění zejména v bankách a pojišťovnách, mezinárodních finančních institucích, investičních a penzijních společnostech a v dalších institucích kapitálového trhu, v neposlední řadě i v centrální bance nebo v orgánech regulujících finanční trh. Rozsáhlé finanční znalosti jsou pro ně významnou konkurenční výhodou, i pokud se ucházejí o práci v poradenských a auditorských firmách nebo v oblasti podnikatelského sektoru.

Některé volitelné předměty vedlejší specializace jsou vyučovány v angličtině.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance.

Kapacita na semestr: maximálně 50 na semestr

Požadavky na absolvování:

Povinné předměty – 18 kreditů

Ident

Název předmětu

ECTS

h

1BP403

Bankovnictví II

6

4

1BP404

Kapitálové trhy II

6

4

1MT400

Mezinárodní monetární ekonomie

6

4

1MT461

Mezinárodní finanční management

Volitelné předměty – 12 kreditů

Ident

Název předmětu

Ident

Název předmětu

1BP402

Pojišťovnictví II.

1BP437

Analýza trhů energetických komodit

1BP411

Risk management

1BP451

Finanční deriváty II (v angličitně)

1BP414 nebo 1BP464

Teorie a praxe oceňování dluhopisů

1MT400

Mezinárodní monetární ekonomie*
Bond Theory and Practise

1BP425

Mezinárodní finanční trhy (v angličtině)

1MT401

Monetární makroanalýza

1BP426

Financial derivatives

1MT451

Ekonomická analýza a prognóza

1BP427

Microeconomics of Banking

1MT454

Teorie a úloha peněz v ekonomice

1BP428

Financial Contracting

1MT461

Mezinárodní finanční management**

1BP430

Fundamentální akciová analýza

1MT462

Financování mezinárodních projektů

1BP431

Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích

1MT463

Mezinárodní řízení aktiv

1BP434

Oceňování derivátů

1MT570

Aktuální problémy centrálního bankovnictví na příkladech z praxe

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška probíhá formou obhajoby seminární práce. Více informací na stránkách katedry. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

*) Jen pokud si student vybere jako povinný předmět 1MT461
**) Jen pokud si student vybere jako povinný 1MT400