Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Postup při přihlašování ke státní zkoušce z VS

Související stránky

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce, to znamená, že získá 30 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem, si zapíše dle svého oboru státní zkoušku z VS, její název se shoduje s názvem VS.

Název státní zkoušky

1AU

Auditing

1CO

Controlling

1DB

Daně v podnikání

1FG

Finanční inženýrství

1OC

Oceňování podniku a jeho majetku

1PE

Penežní ekonomie a bankovnictví

1UC

Účetnictví a finanční řízení podniku

1UP

Učitelství odborných ekonomických předmětů

Státní zkouška je vypsaná jako mimosemestrální kurz v rámci "Portálu studenta".

Elektronické potvrzení splnění povinností pro SZ z vedlejší specializace

Na FFÚ používáme elektronické uzavření indexu před státními zkouškami z oboru. Stejným způsobem se potvrzuje i splnění povinností před státní zkouškou z vedlejší specializace.

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce, má složené všechny předměty z vedlejší specializace a chce se přihlásit na státní zkoušku, podá v InSIS na své fakultě elektronickou žádost na studijní oddělení: Portál studenta – Moje studium – Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

 

V žádosti student/ka/ vyplní:

  • Předmět žádosti: Potvrzení – přihlášení na SZ z VS,
  • Text žádosti: Splnil/a/ jsem všechny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace a žádám o potvrzení, že mohu tuto státní zkoušku skládat.
  • Žádost následně student odešle.
  • Studijní referentka ověří složení předmětů podle podmínek studijního plánu příslušné VS a v oddílu závěr studijní referentka potvrdí splnění podmínek: „Splnil/a/ jste podmínky pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace“ Závěr obsahuje rovněž datum a  jméno studijní referentky, která žádost zpracovávala.
  • Studijní referentka žádost schválí a tím je žádost vyřízena a student se na ní může opět ve svém studiu podívat.

Student/ka/ si tuto žádost otevře, zkopíruje do mailu a přepošle mailem sekretářce katedry, na které se hlásí ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace. Je možná i varianta, že si žádost se závěrem vytiskne a přinese ke státnici – záleží na organizaci katedry, která organizuje SZZ.