Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Registrace a zápis vedlejší specializace

Související stránky

Registrace a zápis do vedlejších specializací probíhá v každém semestru. Registrace VS je dostupná pro studenty, kteří splňují následující podmínky:

  • student musí studovat navazující magisterské studium,
  • student nesmí již mít zapsánu VS,
  • student si může zaregistrovat jen VS povolené pro jeho hlavní specializaci.

Etapy registrace VS

Student si registruje VS v portálu studenta v InSIS. V registraci nezáleží na pořadí registrace studentů.

Student si může registrovat neomezené množství vedlejších specializací. Každé registrované specializaci student přiřazuje pořadí (prioritu). Výsledně může být student zapsán pouze na jednu vedlejší specializaci. Výběr je třeba dobře uvážit, protože změna – pokud k ní nedojde na samém počátku studia vedlejší specializace je jen obtížně proveditelná. U VS na Fakultě financí a účetnictví neprobíhá žádné výběrové řízení.

V automatizovaném zápisu jsou přiděleny VS studentům dle registrace. Nejprve jsou uspokojeny požadavky studentů, kteří si registrovali VS s prioritou 1. Pokud není ve VS výběrové řízení, jsou nejprve zapsáni studenti s vyšším počtem získaných kreditů, popř. nižším počtem ztracených kreditů. Studenti jsou zapisováni jen do naplnění kapacity VS.

Pokud student z důvodu omezené kapacity nebyl zapsán do VS, může být zapsán do VS, kterou si registroval s prioritou 2 opět do naplnění kapacity VS atd. Výsledek automatizovaného zápisu student může sledovat v InSIS. Po automatizovaném zápisu následuje etapa ručního zápisu. V ručním zápisu se student může přímo zapisovat do VS s volnou kapacitou. Teprve po skončení etapy ručního zápisu jsou zapsané VS automaticky zaevidovány do studijní agendy. Student získá přístup do skupin VS pro registrace předmětů. Etapa ručního zápisu proto končí před koncem registrací předmětů, aby se nově přijatí studenti mohli registrovat ve skupinách předmětů VS a získat tak prioritu v automatizovaném zápisu do předmětů (pro povinné předměty VS ve třídě 1, pro volitelné předměty VS ve třídě 2).

Návod pro registraci v InSIS .

 Harmonogram přihlašování do vedlejších specializací

Přihlašování do vedlejších specializací  Na zimní semestr 2016/17
zahájení dokončení
Přihlašování do vedlejších specializací (na ZS 2016/17) 1. 6. 2016 - 8:00 14. 8. 2016 - 23:59
Výběrové řízení 16. 8. 2016
Automatizovaný zápis vedlejší specializace 17. 8. 2016
Ruční zápis vedlejších specializací 18. 8. 2016 8:00 27. 8. 2016 23:59
Registrace předmětů VS nově přijatých studentů do VS (přihlášením na VS po konci registrací nevzniká nárok na nadkapacitní zápis předmětů VS) 28. 8. 2016 30. 8. 2016 23:59
Přihlašování do vedlejších specializací (na LS 2016/17) 1. 12. 2016 8:00 10. 1. 2017 23:59